Stovky koledníků olomoucké arcidiecéze přijaly biskupské požehnání

Stovky koledníků olomoucké arcidiecéze přijaly biskupské požehnání

Olomouc – V olomoucké katedrále se v sobotu 30. prosince shromáždilo přes 400 koledníků z jednotlivých Charit celé arcidiecéze, aby na prahu nového roku, v němž Tříkrálová sbírka oslaví již osmnácté narozeniny, obdrželi biskupské požehnání. Příběh putování Tří králů za novorozeným děťátkem, Spasitelem světa, jehož příchod předpovídali již starodávní proroci, ožívá každoročně díky všem, kteří se tradičně v lednu vydávají do ulic šířit radostnou zvěst o narození Božího syna a prosit ve prospěch potřebných.

Katedrálu sv. Václava dnes zaplnily více než čtyři stovky malých i velkých koledníků, tříkrálových pomocníků a dobrovolníků ze všech koutů Arcidiecéze olomoucké. K nadšeným tvářičkám dětí, často zvedajícím zraky k majestátní výšce klenby olomoucké dominanty, promluvil o významu Tříkrálové sbírky nově vysvěcený biskup Mons. Josef Nuzík. „Milé děti, milí koledníci, znáte tu pohádku, kde král Kazisvět bojuje s králem Radovanem? V pohádkách spolu často králové bojují, ale naši Tři králové, dávní mudrci od východu, se dokázali společně domluvit a putovat spolu do Betléma v Judsku, aby se poklonili narozenému králi Židů. Ve světle víry poznali v chudém a bezmocném děťátku skutečného Božího Syna,“ přiblížil Josef Nuzík evangelijní příběh klanění mudrců srdcím nejmenších. Děti na oplátku otci Nuzíkovi za slova a požehnání na cestu poděkovaly mohutným potleskem se zadupáním. Stejně jako dávní králové v zemi judské, ponesou tříkráloví koledníci všem lidem dobré vůle radostnou zprávu, že Bůh je uprostřed nás a že Syn Boží přišel na svět, ne aby si nechal sloužit, ale aby prokazoval dobrodiní.

V kavárně Betreka a Bistrá kráva na Wurmově ulici mezitím vrcholily přípravy na polední příval vyhladovělých „králů“, kteří se za biskupským požehnáním vydali z nejrůznějších vesnic a měst olomoucké arcidiecéze. Na návštěvníky čekala teplá domácí zelňačka a tradiční buchty, které napekly dobrovolnice ze svatokopecké farnosti. „Kapacita prostoru je 80 míst, koledníky jsme tedy rozdělili do pěti skupinek, které se střídaly po půlhodině. Měli jsme zde například koledníky z Hranic, Zlína, Otrokovic, Zábřehu, Valašských Klobouků, Kojetína, Konice, Prostějova, Vyškova, Valašského Meziříčí, Veselí nad Moravou, Uherského Hradiště a všichni chválili, jak si pochutnali,“ líčila dojmy ze setkání Daniela Pazderová, pastorační asistentka Charity Olomouc. Po polední pauze čekal koledníky navazující odpolední program, a to volné vstupenky do Vlastivědného muzea v Olomouci a prohlídka Arcibiskupského paláce.  

Význam širšího společného setkání tříkrálových dobrovolníků Charit olomoucké arcidiecéze chválí i Ludmila Gottwaldová, ředitelka Charity Olomouc: „Snažila jsem se s každým, koho jsem potkala, alespoň chvíli zastavit a prohodit pár slov. Setkala jsem se zde například se staršími dobrovolnicemi Charity Zábřeh, které vytvářejí každoročně tamním koledníčkům zázemí. Děkovaly, jaký to byl pro ně dnes zážitek. Jedna z nich vzpomínala, že naposledy byla v katedrále před 40 lety na primiční mši svého bratra. Je potěšující setkat se s lidmi, které třeba vůbec neznáte, ale s nimiž jste spojeni neviditelným poutem tohoto krásného a společného díla, jímž Tříkrálová sbírka bezesporu je,“ a dodává: „Měli jsme obavy, jestli se nám podařilo připravit dostatek jídla pro tolik lidí a také jestli bude chutnat. Ale ukázalo se, že naše obavy byly liché, všeho bylo dost a my jsme rádi, že domácí zelňačka přišla koledníčkům k chuti.“

Od 1. do 15. ledna navštíví koledníci naše domovy, aby popřáli pokoj a zároveň poskytli příležitost všem lidem dobré vůle spolupodílet se na pomoci potřebným. Otevřeme jim svá srdce!

Eva Štefková, Charita Olomouc

Fotogalerie - Žehnání koledníkům olomoucké arcidiecéze - Foto: Jiří Kopáč

Fotogalerie Žehnání koledníkům - Člověk a víra - Foto Pavel Langer

Malí i velcí koledníci zaplnili prostor olomoucké katedrály Na cestu ve prospěch chudých jim udělil požehnání olomoucký biskup Josef Nuzík. Už v lednu navštíví naše domovy, aby koledovali ve prospěch potřebných.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR