Olomoucký biskup v roli krále žehnal lidem v ulicích

Olomoucký biskup v roli krále žehnal lidem v ulicích

Olomouc – Kostýmy Tří králů oblékli v pátek 5. ledna olomoucký biskup Antonín Basler, vedoucí střediska Samaritán Petr Prinz a ředitel hospice na Svatém Kopečku Jiří Borik. Tradiční tříkrálová koleda v doprovodu flétnistek z konzervatoře zazněla na radnici, na kurii Arcibiskupství olomouckého, na rektorátu Univerzity Palackého i v mateřské školce Ovečka. Tři králové procházeli dopoledne olomouckými ulicemi od katedrály sv. Václava přes Univerzitní ulici až na Horní náměstí. Mnozí kolemjdoucí, kteří poznali v jednom ze Tří králů novopečeného olomouckého biskupa Antonína Baslera, prosili o požehnání…

V domovské katedrále
S radostnou zprávou o narození Božího Syna zavítali Tři králové již tradičně na městské instituce. Předtím však, než se vydali koledovat ve prospěch chudých, zahájili tříkrálovou pouť modlitbou v katedrále sv. Václava, kde se poklonili chudému dítěti v jeslích, v němž před dvěma tisíci lety rozpoznali dávní mudrcové z východu Spasitele. Cestou z katedrály zahráli a zazpívali koledu i emeritnímu biskupovi Josefu Hrdličkovi, který udělil všem zvěstovatelům radostné zprávy na cestu své biskupské požehnání.

Před katedrálou sv. Václava - foto: Jiří Kopáč

Kristus ať požehná tomuto domu
Na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci oznámili koledníci narození Božího Syna studentům i vyučujícím v tamním koncertním sále za doprovodu místního flétnového dívčího souboru. „Přinášíme vám dobrou zprávu, že Bůh je mezi námi. To pro nás se v Kristu stal chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby, a proto ani my nemáme zapomínat na chudé,“ přivítal olomoucký biskup Antonín Basler přítomné. Rektorovi Jaroslavu Millerovi i všem zaměstnancům univerzity popřáli požehnaný nový rok a podle nejznámější tříkrálové tradice ověnčili dveře pracovny rektora i vstupní brány Rektorátu Univerzity Palackého tradičními iniciálami K+M+B. Poté zamířili na děkanát Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Kromě přání pokoje a společné závěrečné modlitby poděkoval vedoucí střediska Samaritán Petr Prinz vedení fakulty za vzornou přípravu studentů, z nichž se mnozí stávají charitními pracovníky.

Koleda u rektora - foto Jiří Kopáč

"Tříkrálový sraz" v Ovečce a cestou na magistrát
V mateřské školce Ovečka už netrpělivě čekaly na příchod králů třídy nejmenších „Hvězdiček“, „Sluníček“ a „Srdíček“. Krále přivítaly zpěvem koledy a vlastnoručně vyrobenými tříkrálovými korunkami. Ti jim na oplátku darovali nejen kalendáříky a cukříky, ale i tříkrálové papírové pokladnice s nádobkami na vonné masti, které si děti později vybarvily. Cestou na radnici rozdal biskup Antonín Basler kolemjdoucím nejedno požehnání. Na nezvyklý průvod usmívající se lidé z tramvají mávali, další se zastavovali, aby přispěli do pokladničky nebo si koledníky alespoň vyfotografovali.

V Ovečce - foto Jiří Kopáč 

Na radnici přivítal Tři krále primátor Antonín Staněk a jeho náměstci Filip Žáček, Aleš Jakubec a Ladislav Šnevajs. Kromě nich naplnili pokladničku koledníků i další zaměstnanci magistrátu. Primátor popřál koledníkům úspěšný nový rok a ocenil jejich práci. „Chci vám poděkovat, protože se ve vás skrývají osobnosti, které jsou spojeny se zařízeními, jež v Olomouci pomáhají potřebným a lidem, kteří neměli štěstí žít život bez problémů. Za sebe i statutární město chci slíbit, že v možnostech, které jsou nám dány, se budeme i nadále snažit pomáhat a naplňovat poslání, které město vůči svým obyvatelům v tomto směru má,“ ujistil koledníky primátor.

U primátora - foto Jiří Kopáč

Do zaplněného velkého sálu kurie Arcibiskupství olomouckého vstupovali Tři králové se smíchem: „Půjčili jsme si biskupa a zase vám ho vracíme zpět.“ Do pokladničky již tak napěchované finančními dary putovaly od místních přispěvovatelů další příspěvky pro potřebné.

Co nejsrdečněji děkujeme všem za projevenou štědrost a solidárnost s chudými a potřebnými!

Eva Štefková, Charita Olomouc

Fotogalerie z Tříkrálového koledování po olomouckých institucích

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR