„Postničky“ v prodejně Dobrodruhá. Postní almužna je příležitostí pro každého z nás

„Postničky“ v prodejně Dobrodruhá. Postní almužna je příležitostí pro každého z nás

Děkanát Olomouc – První postní neděli 10. března obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si během čtyřicetidenního postního období. Přidat se může každý, nejen věřící ve farnostech, a to prostřednictvím prodejny Dobrodruhá. Výtěžek věnuje Charita ve spolupráci s farnostmi nejpotřebnějším lidem v nouzi. V loňském roce pomohla almužna matkám samoživitelkám i vícečetným rodinám v krizi s úhradou části nájmu a energií, se zakoupením léků či k úhradě léčby nemocným a seniorům.

Postní almužna je příležitostí pro každého z nás otevřít dlaň a pomoci bližnímu. Pro mnohé rodiny je samozřejmostí, že jezdí společně na výlety, že děti navštěvují základní uměleckou školu nebo chodí do tanečních. Stále je však mezi námi mnoho těch, kteří mají jen na základní živobytí a svým dětem nemohou dopřát mimoškolní aktivity či pobyt na škole v přírodě.

Paní Karla vychovává sama dvě děti. Po smrti manžela je nucena splácet pohledávky z jeho podnikání. Vdovský i sirotčí důchod jdou z velké části na úhradu bydlení a splácení dluhu. Z důvodu nemoci a následné dlouhodobé pracovní neschopnosti smí paní Karla pracovat jen na snížený úvazek. Rodina zvládá uhradit pouze nezbytné náklady na chod domácnosti, na školní a mimoškolní aktivity dospívajícího syna a dcery už nezbývají finanční prostředky.

V roce 2018 činil výtěžek postní sbírky olomouckého děkanátu 144 857 korun. Díky Postní almužně se dostalo pomoci nejen paní Karle, ale dalším více než 100 rodinám a jednotlivcům nacházejícím se v tísni. Ve třetině případů tak bylo prostřednictvím dárců pomoženo potřebným s úhradou části nájmů a energií, dále se zakoupením průkazek MHD pro školní děti, s úhradou léčby či se zakoupením kompenzačních pomůcek nehrazených zdravotní pojišťovnou. Dalším potřebným bylo pomoženo například nákupem základních potravin a hygienických potřeb, dětských plen či školních pomůcek.

Cílem snahy předvelikonočního postního období je nejen rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, ale rozšiřovat vlastní schopnost vnímat potřeby druhých a podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Prodejna Dobrodruhá nabízí možnost všem, kteří se chtějí k postní almužně přidat. Papírové schránky "postničky" je možné si vyzvednout přímo v obchůdku a na konci čtyřicetidenního období po Květné neděli v pondělí 15. dubna opět odevzdat v prodejně.

Postní schránka se může v domácnostech stát, podobně jako adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce.

Eva Štefková, Charita Olomouc

Příprava "postniček" v obchůdku DobrodruháPostní almužna je příležitostí otevřít dlaň

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR