Vydejte se spolu s námi a třemi králi za hvězdou

S třemi králi za hvězdou

Charita Olomouc a Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc srdečně zve na živý betlém se slavnostním příjezdem Tří králů, který se uskuteční 6. ledna 2017 v 15:00 před radnicí na Horním náměstí v Olomouci v rámci sedmnáctého ročníku Tříkrálové sbírky. Na programu je průvod tří králů, divadelní představení, hudební vystoupení a požehnání tříkrálovým koledníkům. Chybět nebudou živá zvířata ze Zoo Olomouc. Akci pořádá Charita Olomouc ve spolupráci s Kulturní Olomoucí.

Olomouc se jako krajské město chystá po vzoru dalších velkých měst na svátek Tří králů. Zástupci Charity Olomouc v tříkrálových kostýmech navštíví dopoledne 6. ledna městské instituce, kde budou koledovat ve prospěch potřebných. Novinkou je letos poprvé odpolední program, kdy se průvod tří králů vydá z Dolního náměstí před radnici, kde se pokloní ‚narozenému Králi‘ v jeslích. Divadelní ztvárnění živého betlému připravila Základní umělecká škola „Žerotín“ Olomouc.

Tradiční průvod tří králů zamíří k živému betlému na Horním náměstí v doprovodu muzikantů dechového oddělení Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci. Od 14:30 bude probíhat na Horním náměstí hudební program. Akce se zúčastní rovněž zástupci Magistrátu města Olomouc. „Závěr celého programu zakončí požehnání koledníkům, kteří se s tříkrálovými kasičkami vydají v následujících dnech do ulic, aby prosili ve prospěch těch, kteří si nedokáží sami pomoci,“ uvedla Terezie Táborská, koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Olomouc.

„Jedná se u nás v Olomouci o první ročník pilotního projektu na svátek Tří králů, kdy jsme v rámci koledování po městských institucích přichystali i odpolední program pro veřejnost,“ přiblížila ředitelka Charity Olomouc Ludmila Gottwaldová. Celá akce je uvědoměním si duchovního rozměru charitního díla a zároveň i poděkováním veřejnosti, která se  prostřednictvím Tříkrálové sbírky podílí na pomoci těm, kteří se ocitli v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2017 se uskuteční v Olomouci a okolí ve dnech 2. – 14. ledna 2017.

Štěstí, zdraví vinšujeme Vám…

Eva Štefková, asistentka PR | +420 734 435 075

Kontakt:
Mgr. Terezie Táborská - koordinátorka sbírky | +420 739 344 037

S třemi králi za hvězdou

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR