Živý betlém a tři králové v Olomouci, aneb co vše může mít na svědomí pořádná zima

Živý betlém a tři králové v Olomouci, aneb co vše může mít na svědomí pořádná zima

OLOMOUC - Sláva, ohrádka už stojí na náměstí, zvířátka ze zoologické zahrady slyší na jména a poslušně vystupují z auta. Jen té malé ovečce je zima. Ještě nachystat svačiny a dovézt teplý čaj v termoskách… Muzikantům na náměstí mrzly ruce, hercům nohy, žesťovému souboru nefungovaly klapky, přesto se „Spasitel narodil a Tři králové konečně nalezli toho pravého Krále"…

Pod taktovkou zimy
Dopoledne mrzne, až praští, na náměstí projde sem tam někdo a zase pospíchá do tepla. Je téměř mínus 7°C, nevyslovené otázky v obavách zatím jen z nejasně tušeného: ‚Přijde vůbec na to odpolední představení někdo?‘ Jsme tři. Terka, Danka a já. Kmitáme, každá máme pod palcem něco jiného, střídáme se na jednotlivých štacích. Terezka se vymění s Dankou, a už běží na náměstí. Já, spojka, od pódia ke třem králům a zase zpět. Dokonalá souhra. Nic nefunguje podle plánu a přitom to běží jako na drátku. Máme toho Nejvyššího režiséra! Náměstí po poledni křižuje jeden z chodců, zastaví se a ptá, co se tady bude dít. Dozvídá se, že divadelní představení s příjezdem tří králů. „To je úžasné! Určitě přijdu! V kolik začínáte?,“ slibuje nadšeně Čech žijící v Americe na návštěvě v Olomouci. 

Ranní přípravy na Horním náměstí

Zamrzlé klapky a policejní doprovod
V Kateřinské se po polední pauze šikuje průvod tří králů na koních. Pan a paní Pražákovi, naši věrní tříkráloví dodavatelé koní, přivezli dva hnědáky, třetí v té zimě nedorazil. Do sedla nasedá Melichar a Baltazar, Kašpar si bere dobrovolně kaditelnici a vyráží v čele průvodu pěšky. Na první štaci u fontány zjišťujeme, že muzikantům z konzervatoře Evangelické akademie u žesťů zamrzly klapky. Hudebníci nás opouští, nevadí, o pár ulic dál se do průvodu přidává policie, skvělé, máme doprovod, v patách nám jde alespoň městská policie. 

Hopsa pacholátka, vzhůru vstávejte
U sloupu Nejsvětější Trojice je živo. Na představení „žerotínské zušky“ přišla více než stovka diváků. Soubor Krušpánek hraje píseň „Hopsa pacholátka", andělé poletují po jevišti, nic nedbají, že jim mrznou uši i nos, Maria se ukládá ke spánku na studenou improvizovanou lavici, přichází archanděl Gabriel alias Klárka: „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha. Počneš dítě – Boží dítě. Dáš mu jméno Ježíš. Bůh je všemocný. Sestoupí na tebe Duch svatý a i tvé dítě bude svaté.“ „Jsem služebnicí Páně. Ať se mi stane podle tvých slov,“ šeptne Maria do mikrofonu směrem k publiku pod širým nebem. Nebeský posel Klárka vtiskne Marii pusu do vlasů a odlétá za cinkotu xylofonu. Přímo pod pódiem stojí nejmenší tříkráloví koledníčci a s pusou dokořán sledují děj, na hlavách tříkrálové ozdoby. Přišli si pro závěrečné požehnání.

Nejmenší koledníčci

Nyní však přichází na scénu Josef: Marie čeká dítě. Co si teď počnu? Takhle si ji přece nemůžu vzít. Zruším zasnoubení,“ rázně vstane. Archanděl Gabriel Klárka vyskočí na židli: „Josefe, tady jsem! Neboj se přijmout Marii za manželku. Dítě, které čeká, je Syn Boží. Až ho porodí, dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svět od hříchů.“ Zjišťuji, že děj je teprve na začátku, běžím tedy k tříkrálovému průvodu na Dolní náměstí, králům je už zima: „Musíme oklikou, ještě je na klanění brzy, teprve bylo zvěstování.“ Na hlavním náměstí na pódiu mezitím přišla zpráva od císaře Augusta. Sčítání lidu. Každý občan se musí jít zapsat do svého rodného města. I Maria a Josef z Nazaretu: „Prosíme, Pane Bože, neopouštěj nás.

Narodil se Kristus Pán
Josef s Marií putují do Betléma, my stoupáme nahoru Panskou ulicí až do vršku k michalskému chrámu. Nahoře je nezvyklé ticho, jen vzácně potkáváme osamělé kolemjdoucí. Zpíváme „Narodil se Kristus Pán", chvíle poklidného souznění, uvědomuji si, čeho jsme součástí: nekonečného příběhu Boží lásky, která se rozlévá po stomiliónté, lásky vítězné, pozvedající naše padlé lidství. Příběh Krista narozeného v jeslích ožívá v nesčetných variacích a podobách. Ve chvílích, kdy podáme ruku potřebným, kdy dáme přednost druhému před sebou… Baltazar pouští na koně Kašpara: „Ať se taky projede, teď půjdu pěšky já.“ Zpět do zimní reality. Králové cvakají zuby, pokračujeme dolů Michalskou ulicí, pak Ztracenou a Ostružnickou. To už máme policejní doprovod.

Oklikou u Michelského chrámu

Pojďme do Betléma
Na konci Ostružnické čeká houšť fotoaparátů a kamer. „Co to máte za organizaci, měli jste přijít z Dolního náměstí,“ usmívá se jeden z fotografů a hledáčkem míří na tři krále. „To ta zima,“ vysvětluji a běžím zjistit, kde se ocitáme v „divadelním čase“. Na pódiu se už klaní pastýři. Na scénu přichází Herodes, z druhé strany sesedají z koně naši tři zmrzlí králové. Kašpar si bere hlavní slovo.  „Králi, prosím, řekni nám, kde je ten právě narozený Mesiáš a Král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."

Herodes a mudrci od východu

Konečně tříkrálová scéna
Opět se objevuje Betlém. Archanděl Klárka drží nad stájí hvězdu, další „andělíčci“ poletují kolem Svaté rodiny. Přicházejí Tři králové: „Klaníme se ti králi všech králů! A přinášíme ti dary z našich zemí."

Kašpar: „Přinášíme ti zlato, symbol královské moci.

Melichar: „Přinášíme také kadidlo, symbol tvého božství.

Baltazar: „A myrhu, symbol tvého lidství.  O, Králi veliký!

Venite adoramus se Svatou rodinou

Krušpánek hraje "Venite adoremus", „Buďme přítomní věřící, radostní, vítězní, pojďme, pojďme do Betléma, narození zřeme Krále andělů, pojďme, klaňme se Pánu.“ Závěrečný aplaus účinkujícím. Nastává hromadný úprk herců a muzikantů z jeviště do vytopeného zázemí v podloubí radnice a diváků do teplých domovů. Na závěr vystoupí pan primátor a děkan o. Švirák pošle na poloprázdném prostranství před pódiem koledníkům požehnání spíše už jen symbolicky na dálku. I tak má však nepopiratelnou platnost. Tříkrálová sbírka vrcholí!

Je příležitostí a voláním každého z nás, abychom otevřeli svá srdce a vstoupili do tajemství Kristova života a stali se živým svědectvím světu nejenom slovem, ale i skutkem, že „Ježíš Kristus, je tentýž včera i dnes i na věky.“

Eva Štefková, Charita Olomouc

Fotogalerie Člověk a víra: S třemi králi za hvězdou

Tříkrálový průvod v Olomouci 2017

 

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR