Farní střediska & dobrovolné charity

V každé farnosti olomouckého děkanátu může vzniknout pod Charitou Olomouc její farní středisko, které sdružuje dobrovolníky a lidi ochotné udělat něco pro druhé. Jde o skupiny fungující na základě dobrovolnictví. Hlavním úkolem farních středisek je všímat si potřeb lidí ve farnosti (senioři, mládež, sociálně slabší, rodiny s větším množstvím dětí, lidé bez práce, zadlužení, lidé s duševními nemocemi...) a reagovat na ně, a to ve spolupráci s profesionální Charitou, se kterou se vzájemně doplňují. Charita nabízí farním střediskům pomoc, podporu, radu, vzdělávání a know-how ze své praxe. Společně tak mohou potřebným nabízet komplexnější péči a pomoc.

Pro více informací o farních střediscích, nebo v případě zájmu o vznik střediska ve Vaší farnosti, kontaktujte vedoucího střediska Matky Terezy pro farnosti a dobrovolnictví: Mgr. Terezie Táborská | +420 739 344 037.

Seznam farních středisek:

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR