Kdo jsme

Charita Olomouc je nezisková církevní organizace, která je začleněna do sítě Charit působících na území České republiky. Byla zřízena olomouckým arcibiskupem v roce 1993 a svoji činnost vyvíjí v oblasti olomouckého regionu. Úzce spolupracuje s jinými neziskovými organizacemi, úřady v regionu, farnostmi či mnohými dalšími institucemi.

V současnosti provozuje čtyři střediska poskytující sociální a zdravotní služby.

Vedle poskytování sociálních a zdravotních služeb se Charita Olomouc věnuje i řadě dalších aktivit, mezi které patří sbírková činnost, publikování odborných sborníků, příprava a realizace kulturních, společenských a dalších aktivit. Nabízí také pestrou škálu uplatnitelnosti zájemcům o Dobrovolnictví a praxe.

Personální zastoupení vedení organizace naleznete v kontaktech.

Poslání

Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v každém člověku jeho důstojnost.

Vize

  • Chceme být vyhledávanou organizací s morálním kreditem poskytující kvalitní služby, která svým uživatelům nabízí podporu i celistvou péči v duchu křesťanské lásky respektující důstojnost každého člověka.
  • Chceme aktivně upozorňovat a pružně reagovat na sociální problémy, které nejsou společností dostatečně řešeny.
  • Chceme dávat svým zaměstnancům prostor pro smysluplnou činnost a poskytovat jim lidské i materiální zázemí pro práci, seberealizaci a vlastní profesní rozvoj.
  • Chceme mít dostatek dobrovolníků, kteří budou doplňovat práci odborných pracovníků tak, aby byla naplněna profesionalita služby vycházející z poslání.
  • Chceme být svými partnery vnímáni jako stabilní, komunikující a důvěryhodná organizace, která systematicky a plánovaně řídí svou činnost.
  • Chceme docílit systémového vícezdrojového financování organizace, včetně intenzivního posilování vlastních zdrojů.
  • Chceme, aby se naše činnost propojila s běžným životem farností.

Kodex Charity ČR.pdf
Rozhodnutí o změně registrace
Výpis z rejstříku MK ČR

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR