Dobrovolnictví

"Lidé v nouzi nepotřebují až tak moc peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy, srdce..."
Matka Tereza
 
Dobrovolnictví je staré jako lidstvo samo. Chuť pomáhat a solidarita s druhými je jak pevně zakódována v lidské společnosti, tak je i pevnou a nedílnou součástí snad všech náboženství. Nejde o oběť, ačkoliv dobrovolnická služba něco stojí (vaši energii, čas,...). Jde vlastně o projev zdravé osobnosti a občanské zralosti. Pomáhat je normální.

I v naší organizaci vítáme pomoc ochotných dobrovolníků, kteří rozšiřují profesionální péči zaměstnanců o další hodnoty, mezi které může patřit čas naplněný pouhou lidskou blízkostí s osamělými, pochopení, "prosté" bytí s druhým. Dobrovolníci se do naší činnosti zapojují denně a to bez nároku na odměnu. Pomáhají v jednotlivých sociálních službách Charity Olomouc, zapojují se do organizace kulturních nebo sportovních událostí, angažují se ve sbírkách, pomáhají i ze svých domovů prostřednictvím počítače. Vnímáme je jako platné členy našeho týmu.
 

Vzhledem ke sbírkovému období budeme nové zájemce o dobrovolnictví přijímat až od února. Pokud se chcete do dobrovolnictví na charitě zapojit, můžete vyplnit dotazník (viz odkaz v posledním odstavci), reagovat na něj však budeme až v únoru. Děkujeme za pochopení.

 

Chcete získat nové životní zkušenosti a navázat nové mezilidské vztahy? Vidět svět lidí na okraji společnosti jinou optikou? Získat pocit naplnění z užitečné práce a zúročit své životní zkušenosti? Nebo poznat jak funguje neziskový sektor?   

V případě zájmu vyplňte prosím tento dotazník nebo kontaktujte koordinátora dobrovolnictví:
Ing. Milada Malíšková | +420 734 435 448 | dobrovolnictvi@olomouc.charita.cz
Ve sbírkovém období (prosinec – leden) bude koordinátorka domlouvat schůzky s novými zájemci až na únor.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR