Středisko Samaritán pro lidi bez domova

Středisko nabízí pro všechny lidi v nouzi, kteří chtějí znovu začít žít naplno, pomoc při řešení problémů v oblastech bezdomovectví, nezaměstnanosti, závislostí, trestné činnosti, rozpadu rodiny, špatného zdravotního stavu či osamocení. Služby pro lidi bez domova střediska Samaritán v Olomouci fungují od roku 1991.

Bezdomovectví je živý sociální fenomén, který se neustále vyvíjí a reaguje na vývoj společnosti i ekonomiky. Také námi poskytované služby reagovaly a rozvíjely se podle potřeb uživatelů. Od počátku tvořilo jádro služeb zajištění bydlení v azylovém domě, v roce 1996 jsme zřídili sociální byty, od roku 2004 funguje azylový dům pro ženy. V roce 2005 bylo otevřeno nízkoprahové denní centrum, aby na něj v roce 2007 do jisté míry navázala ordinace pro lidi v nouzi; vývoj dále pokračoval rozvojem fungování terénního programu. Jako poslední vznikla noclehárna pro ženy v dubnu roku 2010.

Prostřednictvím služeb (Azylový dům pro muže a pro ženy, Noclehárna pro muže pro ženy, Nízkoprahové denní centrum, Terénní program, Ordinace praktického lékaře pro lidi v nouzi, Domov sv. Anežky) nabízíme lidem v nouzi komplexní pomoc při řešení své tíživé situace. 


V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat

V nepřetržitém provozu funguje

  • sociální asistenti azylových domů | +420 583 033 456 | +420 739 249 226

Adresář SLD.pdf
co_delat_kdyz_web_23_4.pdf
doplnujici_informace.doc
studijni_a_vyzkumna_cinnost.rtf

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR