Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa

Středisko propojuje služby, které pomáhají lidem v obtížných životních situacích způsobených akutní krizí, dluhy nebo duševním onemocněním.

Prostřednictvím služeb Sociálně terapeutická dílna, Dům sv. Vincence a Podpora samostatného bydlení nabízíme pomoc a podporu lidem s psychiatrickou diagnózou. V rámci služby Krizová pomoc poskytujeme bezpečný prostor v ambulantní a pobytové formě lidem ocitajícím se v akutní krizi. Posláním služby Dluhová poradna je poskytovat potřebnou odbornou pomoc a poradenství lidem v dluhové krizi.  


V běžnou pracovní dobu můžete kontaktovat

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2019

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR